Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Wodny Dół

"Wodny Dół" -  rezerwat krajobrazowy o pow. 186,18 ha położony  w gminie Krasnystaw, leśnictwie Niemienice. Utworzony zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 14.06.1996r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych , dydaktycznych i krajobrazowych szczególnego krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej, w tym malowniczych rozcięć erozyjnych pokrytych lasem z występującymi rzadkimi i chronionymi roślinami tj: paprotka zwyczajna, zawilec żółty, przylaszczka pospolita, podkolan biały, gnieźnik leśny.

Jednak największą osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest cieszynianka wiosenna – unikatowa roślina w skali kraju.