Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Krasnystaw położone jest w środkowej części województwa lubelskiego. Terytorialnie jest jednym z największych nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (1869 km2). Charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem kompleksów leśnych. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 14 139,97 ha.

 

Nadleśnictwo Krasnystaw położone jest w środkowej części województwa lubelskiego. Terytorialnie jest jednym z największych nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (1869 km2). Charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem kompleksów leśnych. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 13 916,91 ha. Ponadto grunty będące we współwłasności stanowią powierzchnię 331,96 ha. Na tym dużym obszarze w zarządzie nadleśnictwa znajduje s

Lasy Nadleśnictwa Krasnystaw położone są w dwóch krainach: IV Mazowiecko Podlaskiej; Dzielnicy 7 - Wyżyny Wschodniolubelskiej, VI Małopolskiej; Dzielnicy 4 - Wyżyny Zachodniolubelskiej. Z racji położenia nadleśnictwa w terenach wyżynnych lasy jego cechują się dużym zróżnicowaniem  zwłaszcza pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Teren n-ctwa pocięty jest licznymi wąwozami i jarami z wartościowymi drzewostanami z dużym udziałem sosny, dęba i buka oraz graba, brzozy, modrzewia, olszy, jesiona i Ponadto grunty będące we współwłasności stanowią ogólną powierzchnię 875  ha.

Na tym dużym obszarze w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 657 kompleksów leśnych z czego jedynie 10 o wielkości 500-2000 ha.

Nadleśnictwo Krasnystaw zarządza lasami Skarbu Państwa na obszarze 17 gmin, a w terytorialnym zasięgu działania znajdują się grunty należące do 19 gmin (w tym dwóch gmin miejskich). Lesistość obszaru wynosi ok. 14%, co potwierdza, że region jest typowo rolniczy zamieszkały głównie przez rolników indywidualnych.

Położenie nadleśnictwa na tle gmin

 

Położenie nadleśnictwa na tle powiatów

Lasy Nadleśnictwa Krasnystaw położone są w dwóch krainach:

  • IV Mazowiecko - Podlaskiej; Dzielnicy 7 - Wyżyny Wschodniolubelskiej,
  • VI Małopolskiej; Dzielnicy 4 - Wyżyny Zachodniolubelskiej.

Z racji położenia w terenach wyżynnych lasy nadleśnictwa cechują się dużym zróżnicowaniem  zwłaszcza pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Teren n-ctwa pocięty jest licznymi wąwozami i jarami z wartościowymi drzewostanami z dużym udziałem sosny, dęba i buka oraz graba, brzozy, modrzewia, olszy, jesiona i wielu innych gatunków drzew. 

Położenie nadleśnictwa na terenie RDLP w Lublinie