Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się 18 Kół Łowieckich gospodarujących na 25 obwodach. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, których dzierżawcą są odpowiednie Starostwa Powiatowe. Koła Łowieckie przynależą do trzech Zarządów Okręgowych: w Chełmie, Zamościu oraz Lublinie.

Według inwentaryzacji z 2018 roku stan zwierzyny przedstawia się następująco:

  • 4948 szt. saren
  • 153 szt. łosi
  • 254 szt. jeleni
  • 420 szt. dzików
  • 992 szt. lisów
  • 158 szt. jenotów
  • 515 szt. borsuków
  • 9083 szt. zajęcy
  • 7288 szt. bażantów
  • 1919 szt. kuropatw

Autor filmu: Stanisław Zygmunt