Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się 18 Kół Łowieckich gospodarujących na 25 obwodach. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, których dzierżawcą są odpowiednie Starostwa Powiatowe. Koła Łowieckie przynależą do trzech Zarządów Okręgowych: w Chełmie, Zamościu oraz Lublinie.

Według inwentaryzacji z 2016 roku stan zwierzyny przedstawia się następująco:

  • 4141 szt. saren
  • 226 szt.   jeleni
  • 714 szt. dzików
  • 833 szt. lisów
  • 140 szt. jenotów
  • 476 szt. borsuków
  • 7124 szt. zajęcy
  • 6011 szt. bażantów
  • 1663 szt. kuropatw

Autor filmu: Stanisław Zygmunt