Asset Publisher Asset Publisher

Strefy ochronne

Na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw istnieją dwie strefy ochrony orlika krzykliwego:

1. w leśnictwie Bończa

2. w leśnictwie Łaziska

oraz jedna strefa ochrony bociana czarnego

1. w leśnictwie Żulin.