Lista aktualności Lista aktualności

Co kryją kopce w Maszowie?

Ekipa naukowa archeologów z pracowni ARCHEE z Lublina rozpoczęła w dniu 18 września br. badania jednego z kopców na domniemanym cmentarzysku kurhanowym.

Zasięg całego stanowiska w Maszowie znajduje się w kompleksie leśnym nazywanym Lasem Fleszyńskiego, którego właścicielem są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krasnystaw. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie zlecił archeologom wykonanie sondażowo-weryfikacyjnych badań jednego z kilkudziesięciu zachowanych tam kopców. W ramach zadania zaplanowane jest przecięcie wykopem dwóch ćwiartek jednego z kopców. Przedmiotowe badania mają na celu ustalenie genezy powstania nasypu oraz wydatowanie obiektu.

Ze wstępnych analiz oraz odnalezionych fragmentów ceramiki już wynika, że są to kurhany wczesnośredniowieczne.

Badania potrwają kilka dni. Po zakończonych pracach terenowych miejsce wykopu zostanie przywrócone do stanu sprzed podjęcia badań archeologicznych.