Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "Off-road 19" rozpoczęta!

W dniu 23 lutego br., Posterunek Straży Leśnej Nadleśnictwa Krasnystaw rozpoczął akcję pod kryptonimem „OFF-ROAD 19”.

W wyniku podjętych czynności strażnicy leśni w jednym z kompleksów leśnictwa „Orłów” ujawnili grupę samochodów terenowych. Za popełnione wykroczenie nieuprawnionego wjazdu do lasu na kierowców zostały nałożone mandaty karne z art. 161 kw. Działania akcyjne będą prowadzone cyklicznie przez cały rok, w miejscach zagrożonych jazdą motorami typu cross, quadami czy samochodami terenowymi.

Za jedno popełnione wykroczenie grozi grzywna do 500 zł, lecz w zbiegu wykroczeń, może ona wynieść nawet 1000 zł. W przypadku kiedy sprawa trafi do sądu, sprawca może być ukarany kwotą do 5000 zł.

Przypomina się, że zgodnie z art.161 kw.:

„Kto nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.